Yapı kullanma izin harcı nedir

Yapı kullanma izin harcının mükellefi

Yapı kullanma izin harcının mükellefi, ilgili Belediye sınırları içinde yapı kullanma izni talep eden gerçek kişi ve kurumlardır.

Yapı kullanma izin harcı nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, yapı kullanma izni karşılığında belediyeler tarafından alınan harçlara yapı kullanma izin harcı denir.

Yapı kullanma izin harcı nereye ödenir

Yapı kullanma izin harcı, mesken ve işyerlerinin bulunduğu yerdeki belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilmektedir. Dolayısıyla yapı kullanma izin harcı genel bütçeye gelir kaydedilmediği için klasik anlamda devlet hazinesine giren bir harç değildir.