Vergilendirme hatası nedir

Vergi hatalarının re’sen düzeltilmesi 

İdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re’sen düzeltilecektir. Mükellefler kendi aleyhlerinde yapılan düzeltmeye karşı vergi mahkemesinde dava açabilecektir.

Vergilendirme hatası nedir

Vergilendirme ile ilgili olarak mükellefin şahsında hata, mükellefiyette hata, mevzuda hata ve vergilendirme ve muafiyet döneminde hatalara vergilendirme hataları denir.

Vergi hataları düzeltme talebi

Vergi mükellefleri, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden bir dilekçe ile isteyebilecektir. Bu dilekçeler posta ile taahhütlü olarak da gönderilebilir.

Vergi hatalarının düzeltilmesi

Vergilendirme hatası nedir ve nasıl düzeltilir. Vergi hataları yukarıda ifade edildiği üzere re’sen veya mükellefin başvurusu üzerine düzeltilebilecektir. Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürü karar verecektir. Vergi hataları, düzeltme fişine dayanılarak düzeltilecektir.

Hatanın mükellef aleyhine yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı fişe dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş ise mükellefe reddolunacaktır. Düzeltme fişinin bir nüshası, reddedilecek miktarla müracaat edeceği muhasebe ve müracaat süresi zikredilmek suretiyle mükellefe tebliğ edilecektir. Mükellef tebliğ tarihinden başlayarak bir yıl içinde parasını geri almak üzere müracaat etmediği takdirde hakkı sakıt kalacaktır.