Vergi hatası nedir

Vergilendirme hataları 

Vergi hatası nedir ve vergiyle ilgili hatalar nasıl düzeltilir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununda bulunan vergilendirme hataları ise aşağıdaki gibidir:

  • Mükellefin şahsında hata: Bir verginin asıl borçlusu yerine başka bir kişi ve kurumdan istenmesi ve/veya alınması olarak tanımlanır.
  • Mükellefiyette hata: Vergiye tabi olmayan ve/veya vergiden muaf bulunan kimselerden vergi istenmesi ve/veya alınmasıdır.
  • Mevzuda hata: Verginin mevzuuna girmeyen ve/veya vergiden istisna edilen gelir, servet, madde, kıymet, evrak ve işlemler üzerinden vergi istenmesi ve/veya alınmasıdır.
  • Vergilendirme veya muafiyet döneminde hata: Talep edilen verginin ilgili bulunduğu vergilendirme döneminin yanlış gösterilmiş veya süre itibariyle eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.

Vergi hatası nedir

Vergiyle ilgili hesaplarda ya da vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi ve/veya alınmasına vergi hatası denir. Vergi hataları hesap hatası ve vergilendirme hataları olarak iki gruba ayrılır. Hesap hatası ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Vergi hatalarının ortaya çıkarılması

213 sayılı Vergi Usul Kanununda vergi hataları aşağıdaki sayılan hallerde ortaya çıkarılabilir:

  • İlgili memurun hatayı bulması veya görmesi ile,
  • Üst memurların yaptıkları incelemeler neticesinde hatanın görülmesi ile,
  • Hatanın teftiş sırasında meydana çıkarılması ile,
  • Hatanın vergi incelenmesi sırasında meydana çıkarılması ile,
  • Mükellefin müracaatı ile.