Serbest dolaşımda olan eşya nedir

Serbest dolaşımda olan eşya nedir

Serbest dolaşımda olan eşya nedir ve serbest dolaşımda olmayan eşyadan farkı nasıl anlaşılmalıdır. Gümrük Kanunun 18. Madde hükümlerine göre, tamamıyla Türk gümrük bölgesinde elde edilen ve içeresinde Türk gümrük bölgesi dışında bulunan ülkeler ile topraklardan ithal edilmiş olan girdileri bulundurmayan ya da mezkur kanuna göre şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulmuş bulunan ve bağlı olduğu rejim hükümleri bakımından özel bir ekonomik değer taşımadığı anlaşılan veyahut Türk gümrük bölgesi dışında bulunan ülke veya topraklardan serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak suretiyle ithal edilen ya da Türk gümrük bölgesinde yukarıda sayılan eşyalardan ayrı şekilde veya birlikte elde edilen veyahut üretilmiş eşyaya serbest dolaşımda olan eşya denir.

Serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya farkı

Serbest dolaşımda olan eşyaların dışında kalan eşyalar ile transit hükümleri saklı kalmak üzere, Türk gümrük bölgesini fiilen terk etmiş olan eşyalara serbest dolaşımda bulunmayan eşya, bunun dışındaki eşyalara serbest dolaşımda olan eşya denir.