Serbest dolaşımda bulunmayan eşya nedir

Serbest dolaşımda bulunmayan eşya nedir

Gümrük mevzuatı uyarınca eşyalar serbest dolaşımda bulunan eşya ve serbest dolaşımda bulunmayan eşya olarak iki kısma ayrılmaktadır. Serbest dolaşımda bulunan eşyaların dışında kalan eşyalar ile transit hükümleri saklı kalmak üzere, Türk gümrük bölgesini fiilen terk etmiş olan eşyalara serbest dolaşımda bulunmayan eşya denir.