Primsiz paylar nedir

Primsiz paylar nedir

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca pay senetleri genel anlamda primli ve primsiz paylar olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Nominal değer üzerinden ya da itibari değer üzerinden ihraç edilen paylara primsiz paylar denir.