Primli paylar nedir

Primli paylar nedir

Sermaye piyasası mevzuatına göre pay senetleri genel olarak primli ve primsiz paylar olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Nominal değerden daha yüksek bir fiyattan ihraç edilen paylara primli paylar denir.

İhraç Primlerinin Muhasebeleştirilmesi

Nominal bedelden daha yüksek bir fiyattan ihraç edilen paylardan elde edilen ihraç primleri, muhasebe olarak Hisse Senedi İhraç Primleri hesabında muhasebeleştirilir.