Matraha dahil olmayan unsurlar

Katma değer vergisi uygulamasında, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar matraha dahil değildir. 

KDV matraha dahil olmayan unsurlar

Hesaplanan katma değer vergisi ile aynı faturada gösterilen ticari teamüllere uygun iskontolar, KDV matrahına dahil değildir. (Kasa İskontosu) Ancak, sonradan yapılan iskontolar matraha dahil edilmesi gerekir. Bu durumda alıcılar tarafından ilk oran üzerinden KDV hesaplanmalıdır. Matraha dahil olan unsurlar ile ilgili bilgiye buradan ulaşılabilir.
Fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan iskontolar nedeniyle KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde, Katma Değer Vergisi Kanunun 35’inci maddesine göre düzeltme yapılacaktır. Sonradan yapılan miktar iskontoları ise, KDV Kanunun 35. maddesine göre düzeltilir ve faturalarda ona göre kesilecektir.
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre, özel iletişim vergisi, Katma Değer Vergisinin matrahına dahil edilmez, ve hiçbir vergiden mahsup edilemez.
Matraha dahil olmayan unsurlar 
Katma değer vergisi uygulamasında, teslim ve hizmet işlemlerinde fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen ticari teamüllere uygun miktardaki iskontolar matraha dahil değildir. 

1 YORUM

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz