Konaklama vergisi nedir

Tatil köyleri, oteller, moteller, misafirhaneler, dağ evleri, yayla evleri gibi konaklama hizmeti verilen tesislerde yapılan/verilen geceleme hizmetleri konaklama vergisine tabiidir.

Konaklama vergisi mükellefiyeti

Konaklama vergisi nedir ve konaklama vergisinin mükellefi kimdir. Konaklama vergisinin mükellefi, yukarıda sayılan hizmetleri veren kişi ve kurumlardır. Değerli konut vergisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Konaklama vergisi nedir

6802 sayılı Gider Vergileri Kanunun 34. Maddesine göre tatil köyleri, oteller, moteller, misafirhaneler, dağ evleri, yayla evleri gibi konaklama hizmeti verilen tesislerde yapılan/verilen geceleme hizmetleri ile söz konusu hizmetlerle birlikte verilen ve tesis bünyesinde verilen diğer bütün hizmetler konaklama vergisine tabiidir.

Konaklama vergisinde vergiyi doğuran olay

Konaklama vergisinde vergiyi doğuran olay yukarıda sayılan hizmetlerin sunulmasıyla birlikte gerçekleşmiş olur.

Konaklama vergisinin matrahı

Konaklama vergisinin matrahı, verilen hizmetler karşılığında alınan veya borçlanılan nakdi ve gayri nakdi bedellerden hizmet, menfaat ve değerler toplamıdır.

Konaklama vergisi oranı

Konaklama vergisi belirlenen matrah üzerinden yüzde 2 oranında ödenir.

Konaklama vergisi hesaplama

Konaklama vergisinin hesaplanması, fatura ve fatura benzeri belgelerde ayrıca gösterilir. Konaklama vergisinde hiçbir ad altında indirim yapılamaz.

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi

Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi her takvim yılının birer aylık dönemleridir. Konaklama vergisi gider yazılabileceği ile ilgili kanunda bir düzenleme bulunmamakta olup, ayrıca bu vergi katma değer vergisi matrahına dahil edilmez. Konaklama vergisinin ödemesi ilgili vergi dairelerinden yapılabileceği gibi internet vergi dairesi üzerinden de yapılabilir.