Değerli konut vergisi matrahı

Değerli konut vergisi nedir ve değerli konut vergisinin matrahı nasıl hesaplanır. Değerli konut vergisinin matrahı, Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. maddesinde belirlenen değeri aşan tutardır. Konaklama vergisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Değerli konut vergisi nedir

Türkiye’de bulunan binaların vergi değerinin, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesinde belirlenen tutarı aşan mesken niteliğinde olan taşınmazlardan mezkûr kanuna göre alınan vergiye değerli konut vergisi denir.

Değerli konut vergisi oranı

Değerli konut vergisi oranları; mesken nitelikteki taşınmazlardan farklı tutarlar üzerinden binde 3, binde 6 ve binde 10 oranında alınmaktadır.

Değerli konut vergisi hesaplama

Değerli konutta paylı mülkiyet ile elbirliği mülkiyeti varsa ilgili konutun toplam değeri esas alınır. Paylı mülkiyet ile elbirliği mülkiyet varsa malikler hisseleri oranında verginin mükellefi olurlar. Değerli konut vergisinin mükellefi ilgili tanınmazın malikleri, malik yoksa intifa hakki sahipleri, bunların her ikisi de yoksa mesken niteliğindeki taşınmazı malikler gibi tasarrufunda bulunduran kişi ve kurumlardan alınır. Değerli konut vergisinde bazı şartlarda muaflıklar öngörülmüştür.