İş merkezi

İş merkezi

İşletmelerin iş açısından bilfiil yönetildiği ve toplandığı merkezlere iş merkezi denir. İş merkezi tanımı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 156. Maddesinde tanımlanan işyeri tanımına girmektedir. Ancak, iş merkezi ile iş yeri aynı anlamda kullanılmamaktadır. İş merkezi genel anlamda işletmelerinin merkezini ifade etmek için kullanılır. İş merkezi ile kanuni merkez aynı anlama gelmemektedir.