İhalenin feshi sebepleri
4734 Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre idare, isteklilerin talepte bulunması halinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirecektir. Ancak, yukarıda açıklandığı gibi ihalenin iptaliyle idare her ne kadar sorumluluk altına girmese de, idare keyfi olarak kamu yararına aykırı şekilde ve/veya hukuken geçerli olmayan bir nedenden ötürü ihaleyi iptal ederse, ihale komisyonu ve idarenin iptalle ilgili yetkililerinin, iptal nedenlerinin hukuki niteliğine göre sorumlulukları doğabilir ve ihalenin iptali ile ilgili yargı mercilerine ayrıca başvurulabilir.
Yani, burada ihalenin iptaliyle ilgili olarak idarenin sonsuz bir takdir yetkisi yoktur. Bu maddenin koyuluş gerekçesi, mevzuatta öngörülemeyen bir nedenden ötürü veya başkaca bir sebepten ötürü ihalenin iptal edilmesi durumunda, idareye ek mali külfet getirmemek veya idareyi karşılıksız bir yükün altına sokmamaktır. Dolayısıyla idare keyfi olarak veya başkaca makul sayılamayacak nedenlerden ötürü ihaleleri iptal edemeyecektir.
İhalenin iptal edilmesi nedir
Kamu ihale kanunu kapsamındaki idareler, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 39’uncu maddesine göre, bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal edebilecektir.
İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilecektir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmeyecektir.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz