Geri ödeme sistemi nedir

Geri ödeme sistemi nedir

Şartlı muafiyet sisteminde hesaplanan vergi teminata bağlanıp ihracat taahhüdünün ardından ilgili şirkete iade edilmektedir. Geri ödeme sisteminde ise vergi tahsil edilip, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi hariç ilgili şirkete geri ödenmektedir. Geri ödeme sisteminde serbest dolaşıma giren hammadde var; şartlı muafiyet sisteminde ise serbest dolaşıma girmeyen hammadde vardır.