Bedelsiz paylar nedir

Bedelsiz paylar nedir

Sermaye şirketlerinin iç kaynaklardan (dönem karı, geçmiş dönem karı, fon vb.) sermayeye aktardıkları tutarlar karşılığında çıkardıkları veya ihraç ettikleri payların herhangi bir bedel alınmaksızın mevcut ortaklara dağıtılan kısmına bedelsiz paylar veya bedelsiz sermaye artışı denir.

Bedelsiz sermaye artışı

Bedelsiz sermaye artışı şirkete ekstradan dışarıdan bir fon girişi sağlamamaktadır. Sermaye şirketlerinin çıkaracakları paylar bedelli veya bedelsiz olarak ihraç edilebilir. Bedelsiz paylar üçüncü kişilere satılmaz, sadece mevcut ortaklara dağıtılır.