Bedelli paylar nedir

Bedelli paylar nedir

Sermaye şirketlerinin fon temini maksadıyla çıkarmış oldukları payları bedelli olarak nominal değer üzerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmaları sonucu çıkardıkları paylara bedelli paylar ya da bedelli sermaye artışı denir. Sermaye şirketlerinin çıkaracakları paylar bedelli veya bedelsiz olarak ihraç edilebilir.

Bedelli sermaye artışı

Bedelli sermaye artışlarında şirkete dışarıdan bir fon girişi sağlanmaktadır. Bedelli sermaye artışı sonucu çıkartılan pay senetleri rüçhan hakkı kapsamında mevcut ortaklara satılabileceği gibi üçüncü kişilere de satılabilir. Bedelli sermaye artışında mevcut ortaklara öncelikle pay verilmesine rüçhan hakkı denir. Bedelli sermaye artışı sonucu çıkarılan paylar nominal değerinin üstünde satılırsa aradaki far ihraç primi olarak değerlendirilir.