Basit usulden yararlanamayacak olanlar

Kimler Basit Usulden Yararlanamaz? Basit Usulden Yararlanamayacak Haller Nelerdir?

Basit usul şartları

Basit usulden yararlanamayacak olanlar aşağıdaki gibidir:

 • Kollektif şirket ortakları ile, komandit şirketlerin komandite ortakları basit usulden yararlanamayacaktır.
 • İkrazat işleriyle uğraşanlar basit usulden yararlanamayacaktır.
 • Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar basit usulden yararlanamayacaktır.
 • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlara karşı inşaat ve onarma işini taahhüt edenler ile bu mükelleflere karşı derece derece taahhütte bulunanlar basit usulden yararlanamayacaktır.
 • Sigorta prodüktörleri basit usulden yararlanamayacaktır.
 • Her türlü ilan ve reklam işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler basit usulden yararlanamayacaktır.
 • Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar basit usulden yararlanamaz.
 • Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç) basit usulden yararlanamaz.
 • Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler basit usulden yararlanamaz.
 • Şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri; (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka on dört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç).
 • Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan iş grupları, sektörler, il ve ilçeler, büyükşehir belediyeleri dahil olmak üzere il ve ilçelerin belediye sınırları(mücavir alanlar dahil) belediyelerin nüfusları, yöreler itibariyle veya sabit bir iş yerinde faaliyette bulunup bulunulmadığına göre gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli görülenler.

Gerçek usulde vergilendirilmekte iken işini terk eden mükellefler ile basit usulün şartlarını kaybedenlerden gerçek usulde vergilendirilmeye başlamadan önce işini terk eden mükellefler, terk tarihini takip eden yılın başından itibaren iki yıl geçmedikçe basit usule dönemezler. Bu hüküm, işin eş veya çocuklara devri halinde de uygulanır.

Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilenler hiçbir suretle basit usulde vergilendirilmezler.

Basit usulden yararlanamayacak olanlar

Basit usulden yararlanamayacak olanlar ve durumlar aşağıda ayrıntılı olarak sayılmıştır. Buna göre, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 47’nci maddesindeki genel şartları taşımayanlar ile aynı Kanunun 48’inci maddesindeki özel şartları taşımayanlar veyahut mezkur Kanunun 51’inci maddesinde sayılan aşağıdaki işleri yapanlar ve daha önce Bakanlar Kurulu Kararlarında belirlenen şehirlerdeki işleri yapanlar ve aynı BKK kararlarında belirtilen doğrudan elektrikle çalışan eşyaları satanlar ile aşağıda sayılanlar basit usulden yararlanamayacaktır.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz