Vergi ahlakını etkileyen faktörler

Vergi ahlakı nedir, vergi ahlakını etkileyen faktörler nelerdir. Vergi adaletini bozan önemli unsurlardan biri de dolaylı vergilerinin dolaysız vergilere göre çok fazla olması ve/veya alınmasıdır Bu durum bireylerin vergi ahlakını bozan en önemli unsurlardan da biridir. Vergi oranlarının yüksek olması vergi ahlakına uyum seviyesini azaltır. Vergi bilinç seviyesinin yükselmesi vergi ahlakına da olumlu katkı yapar. Vergi ahlakını artırmak için vergi haftası etkinlikleri yapılır.

Vergi ahlakı nedir

Toplumdaki birey ve kurumların vergi mevzuatına uyumlarına ve Kanuni yükümlülüklerini gönüllü bir şekilde yerine getirme davranışlarına vergi ahlakı denir.