Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı nedir

Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının tahsilatı

Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı nedir ve tatil günlerinde çalışma ruhsat harcını kim tahsil eder. Tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı genel bütçe geliri olmadığı için hazineye girmez ve yerel yerinden yönetim kuruluşları olan Belediyeler tarafından tarh ve tahsil edilir. Bina inşaat harcıyla ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcı nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, ulusal ve uluslararası bayramlar ile benzer tatil günlerinde, çalışma izinleri üzerinden ruhsat verilmesi karşılığında alınan harca tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı denir.

Tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının mükellefi

Ulusal ve uluslararası bayramlar ile benzer tatil günlerinde çalışma izni talep eden kişi ve kurumlar, tatil günlerinde çalışma ruhsat harcının mükellefi olurlar.