Sürekli işlem yapma yasağı nedir

Sürekli işlem yapma yasağı nedir

Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelenmesinde Uygulanacak Tedbirler Tebliğinin geçici işlem yasağı başlıklı 6. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrası veya aynı yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında, hakkında işlem yapma yasağı uygulanan kişilerin işlem yasağı süresince başka kişi ve kurumların hesaplarını kullanarak mezkûr Kanunun 106 ve 107. maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi durumunda, Kanunun 115. Maddesine göre Kurul tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulursa, Kurul ilgili kişiler hakkında 5 yıl sürekli işlem yasağı uygulanır. Bu duruma sürekli işlem yapma yasağı denir.