Sürekli işlem yapma yasağı

Sürekli işlem yapma yasağı nedir

Sürekli işlem yapma yasağı nedir ve nasıl tanımlanır. Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelenmesinde Uygulanacak Tedbirler Tebliğinin geçici işlem yasağı başlıklı 6. Maddesinin 1 ve 2. Fıkrası veya aynı yönetmeliğin 7. Maddesi kapsamında, hakkında işlem yapma yasağı uygulanan kişilerin işlem yasağı süresince başka kişi ve kurumların hesaplarını kullanarak mezkûr Kanunun 106 ve 107. maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi durumunda, Kanunun 115. Maddesine göre Kurul tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulursa, Kurul ilgili kişiler hakkında 5 yıl sürekli işlem yasağı uygulanır. Bu duruma sürekli işlem yapma yasağı denir.

Sürekli işlem yapma yasağının kaldırılması

Sürekli işlem yapma yasağı, süresinin dolmasından itibaren herhangi bir başka işleme gerek gelmeksizin doğrudan kalkar. Fakat, işlem yasağı süresi henüz bitmeden önce SRK Kanunun 106 ve 107. maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmuşsa, işlem yasağının kaldırılması direk yapılmaz ve bazı şartlara tabi olur.

Sürekli işlem yapma yasağı ile geçici işlem yasağı farklı şekil ve şartlara bağlanmıştır. Geçici işlem yapma yasağı ve şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.