Sirküler nedir

Sirküler nedir

Vergilendirmeyle ilgili tam açık olmayan ve/veya tereddüt hasıl olan konular ile beyanname verme surelerinin, kanunların verdiği yetkiler dahilinde vergi idaresinin yazılı görüş ve açıklama yapması işlemine sirküler denir.

Sirkülerin kapsamı

Sirkülerler bütün mükellefler için bağlayıcıdır. Muktezayla/özelge ilgili konularda da Vergi Usul Kanunu gereği ilgili mükellef hakkında görüş verilebildiği gibi, tüm mükellefler için sirkülerle de bu görüş verilebilir. Bu durumda bu sirkülerler, bütün mükellefler için geçerli olacaktır.