Serbest meslek kazancı

Sermayeden ziyade şahsi mesai, ilmi ve mesleki bilgiye ya da ihtisasa dayanan ticari kazanç niteliğinde olmayan iş ve işlemlerin, herhangi bir işverene tabi olmaksızın kişilerin kendi şahsi sorumluk altında kendi hesabına yaptığı işlemlere serbest meslek kazancı denir.

Serbest meslek kazançlarının vergilendirmesi

Serbest meslek erbapları ve serbest meslek kazançların vergilendirmesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 65, 66, 67 ve 68. maddelere göre yapılmaktadır.

Serbest meslek kazancı nedir

Sermayeden ziyade şahsi mesai, ilmi ve mesleki bilgiye ya da ihtisasa dayanan ticari kazanç niteliğinde olmayan iş ve işlemlerin, herhangi bir işverene tabi olmaksızın kişilerin kendi şahsi sorumluk altında kendi hesabına yaptığı işlemlere meslek kazancı denir.