Re’sen ne demek

Re’sen ne demek

Herhangi bir başvuru ve talep olmaksızın geniş anlamda idarenin tek taraflı işlemlerle idari bir işlem veya eylem tesis etme yetkisi ve/veya tek taraflı idari eylem ve işlem etmesidir. Öte yandan, bazı işlem dava dava tiplerinde cumhuriyet savcıların re’sen soruşturma yetkisi vardır.

Re’sen vergi tarhı nedir

Vergi hukukunda vergi idarelerinin re’sen işlem yapma yetkisi vardır. Ancak, vergi idarelerinin re’sen tarhiyat yetkisi her zaman idarenin tek taraflı işlemleriyle gerçekleşmeyip, ilgililerin başvurusu üzerinde resen tarhiyatta yapılabilir.