Piyasa bozucu eylem sayılmayan haller

Piyasa bozucu eylem sayılmayan haller

Sermaye Piyasası Kanunun 108. Maddesine göre, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı sayılmayan haller ile aynı Kanunun 104. Maddesine girmeyen iş ve işlemler ile basın faaliyetleri piyasa bozucu eylem sayılmamaktadır.

Piyasa bozucu eylemler

Sermaye Piyasası Kanunun 108. Maddesine göre, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı sayılan haller ile mezkur Kanunun 104. Maddesine giren iş ve işlemler ile basın faaliyeti sayılmayan haller piyasa bozucu eylemdir.