Ortalama fiyat esası nedir

Ortalama fiyat esasının belirlenmesi

Ortala fiyat esası, emsal bedel belirleme yöntemlerinden biridir. Emsal bedelinin belirlenmesi için VUK’ta açıklanan diğer yöntemler ise maliyet yöntemi ve takdir esasıdır. Ortalama fiyat esası belirlenebilmesi için ilgili ayda satışı yapılan mal miktarının, emsal bedeli belirlenecek malların miktarından % 25’ten daha az olmaması gerekir. Ortalama fiyat esası, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 267. maddesine göre belirlenen üç farklı emsal fiyat yönteminden biridir.

Ortalama fiyat esası nedir

Ortalama fiyat esası nedir ve ortalama fiyat esası nasıl hesaplanmaktadır. Aynı cins ve nevideki mallardan sırasıyla değerleme işleminin yapıldığı dönem/ayda veya bir önceki ayda ya da bir daha önceki ayda satışlar yapılmışsa, emsal bedeli yukarıdaki esaslara uymak şartıyla belli edilecek miktar ve tutar üzerinden tespit edilmesi işlemine ortalama fiyat esası denir.

Emsal fiyat belirleme sırası

Emsal fiyat bedelleri sırasıyla uygulanabildiği için ortalama fiyat esasının öncelikle uygulanması gerekir. Eğer bu yöntem uygulanamazsa diğer yöntemler olan maliyet bedel esası ve takdir esası, sırasıyla uygulanabilir.