Müteselsil sorumluluk nedir

Müteselsil sorumluluk nedir

Herhangi bir ön şart yerine getirilmeksizin bütün borçlulara ve bütün sorumlulara aynı anda takip yapılması işlemine müteselsil sorumluluk denir. Müteselsil sorumluluk durumunda, zorunlu olarak takip edilmesi gereken bir takip sıralaması yoktur.

Vergi mevzuatında bazı işlemlerde müteselsil sorumluluk ilkeleri belirlenmiştir. Müteselsil sorumluluk durumunda takip aşamasında bütün müteselsil borçlulara aynı anda tebligat yapılır/gönderilir.