Mülga mevzuat nedir

Herhangi bir mevzuatın hâlihazırda yürürlükte olmayan kısmına mülga mevzuat denir. Mülga mevzuat yürürlükte olmadığı için geçerli değildir.

Mülga ne demektir

Bir olayın veya mevzuatın belli bir tarihten sonra geçerli olmaması işlemine mülga denilmektedir. Mazbut vakıfla ilgili bilgiye buradan ulaşılabilir.

Mülga mevzuat nedir

Herhangi bir mevzuatın hâlihazırda yürürlükte olmayan kısmına mülga mevzuat denir. Mülga hükümler, yürürlükte olmadığı için geçerli değildir. Ancak, daha sonra yapılan işlemlerle alakalı olarak mevzuatın mülga olmadığı dönemlerde veya dönemlerle alakalı olarak işlem yapılması durumunda mülga hükümler, mülga olmadığı dönemlerle ilgili uygulanır.

Mülga mevzuat örnek

Örneğin, 2019 yılında bir ceza getirilsin ve bu ceza 2022 yılının başından itibaren kaldırılmış yani mülga olmuş olsun. 2023 yılında bir vergi incelemesinde (geriye dönük 5 yıl yapılabilir) bir mükellef hem 2019 yılında hem de 2022 yılında aynı suçu işlemiş olsun. Bu durumda 2023 yılında yapılan incelemede 2019 yılı için cezası kesilecek, 2022 yılında ilgili mevzuat mülga olduğu için 2022 yılı için ise ceza kesilmeyecektir.