MTV’yi kim öder

Motorlu taşıtlar vergisi, MTV kanununa kayıtlı I, I-A, II ve IV sayılı listelere kayıtlı motorlu kara taşıtları ile motorlu hava taşıtlarının sahipleri olan gerçek kişi ve kurumlardan alınır.

Ocak MTV’sini kim öder

MTV’yi kim öder. Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi, adına kayıt ve tescil yapılan kişi veya kurumlardır. Ocak ayında ikinci el araç alınması durumunda,  Ocak  ve Temmuz motorlu taşıtlar vergisi ödenmeden zaten araç devredilemeyecektir. Bu nedenle, Ocak ayındaki araç devirlerinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefi aracı satan olduğu için Ocak ve Temmuz motorlu taşıtlar vergisini de satan kişi ödemek durumundadır.

Bu noktada, taraflar MTV’nin ödenmesi konusunda aralarında anlaşabilirler (Sadece ödenme, mükellefiyet konusunda anlaşamazlar) Bu anlaşma vergi dairesine karşı hüküm ifade etmeyeceği ve özel anlaşmalar vergi dairelerini bağlamayacağı için vergi dairesi MTV‘yi adına kayıt ve tescil yapılan kişiden, yani satandan almaktadır.

MTV’yi kim öder

Motorlu taşıtlar vergisi, ulaştırma bakanlığı sivil havacılık sicili ile trafik sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilen ve aynı Kanunun I, I-A (31.12.2017 tarihinden önce kayıt edilenler), II ve IV sayılı listesine kayıtlı motorlu hava ve kara taşıtlarının sahipleri olan gerçek ve tüzel kişilerden alınır. Motorlu taşıtlar vergisi, MTV kanununa kayıtlı I, I-A, II ve IV sayılı listelere kayıtlı motorlu kara taşıtları ile motorlu hava taşıtlarının sahipleri olan gerçek kişi ve kurumlardan alınır.

Sıfır araçların MTV’sini kim öder

Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi, adına kayıt ve tescil yapılan kişi veya kurumlardır. Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ayında yıllık olarak re’sen tahakkuk ettirilir. Yılın ikinci yarısında sıfır alınan araçların MTV mükellefiyeti Ocak ayından itibaren değil, Temmuzdan itibaren başlamaktadır.

MTV Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir, sadece ödemesi Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Ancak, sıfır araç alınması durumunda, MTV’nin ödenmesi taraflara arasında anlaşmaya bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu anlaşma vergi dairesine karşı hüküm ifade etmeyeceği ve özel anlaşmalar vergi dairelerini bağlamayacağı için vergi dairesi yıllık MTV tutarını adına kayıt ve tescil yapılan kişiden aramaktadır.

Ek MTV’leri kim ödeyecek

MTV’yi kim öder. Motorlu taşıtlar vergisinin mükellefi, adına kayıt ve tescil yapılan kişi veya kurumlardır. Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ayında yıllık olarak re’sen tahakkuk ettirilir. MTV Ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettirilir, sadece ödemesi Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir.

Fakat, 2023 yılında bir kereye mahsus olmak üzere iki taksit MTV daha getirilmiştir. Dolayısıyla dönem veya yıl içinde araç alındığında yıllık MTV ödenmeden araç satılamaz veya devredilemez. Motorlu taşıtlar vergisi ödenmeden zaten araç devredilemeyecektir. Bu nedenle, yıl içindeki araç devirlerinde motorlu taşıtlar vergisi mükellefi aracı satan olduğu için yıllık MTV tutarını da satan kişi ödemek durumundadır. Bu noktada taraflar MTV’nin ödenmesi konusunda aralarında anlaşabilirler (Sadece ödenme, mükellefiyet konusunda anlaşamazlar) Bu anlaşma vergi dairesine karşı hüküm ifade etmeyeceği ve özel anlaşmalar vergi dairelerini bağlamayacağı için vergi dairesi MTV’yi adına kayıt ve tescil yapılan kişiden almaktadır. Sonuç olarak yıl içinde satılan araçlarda aracı satan yıllık MTV tutarlarını/taksitlerini ödemek zorundadır.

1 YORUM

Comments are closed.