Kayıt ve suret harcı nedir

Kayıt ve suret harcı nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyeler ve/veya belediye şirketlerinden talep edilen her türlü belge, kayıt ve suretler ile taşınmazların plan ve krokilerinden istenen kayıt ve suretlerden alınan harca kayıt ve suret harcı denir.

Kayıt ve suret harcı tahsilat

Kayıt ve suret harcı belediyeler tarafından tahsil edilmektedir. Dolayısıyla kayıt ve suret harcı genel bütçe geliri olmadığı için devlet hazinesine girmemektedir. Bu nedenle, kayıt ve suret harcı ilgili belediyelere ödenmektedir. Diğer bir harç çeşidi olan işgal harcının tanımına ve şartlarına buradan ulaşılabilir.