Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi nedir

Emsallere uygunluk ilkesini en doğru veren fiyat yöntemi

Emsallere uygunluk ilkesi belirlenirken bir çok fiyat tespit yöntemi bulunmaktadır. Ancak, bu yöntemlerden emsallere en uygun fiyatı karşılaştırılabilir tutar/fiyat yöntemi vermektedir. Karşılaştırılabilir tutar/fiyat yöntemi, birçok faktörden ötürü daha doğru sonucu verse de uygulanması diğer yöntemlerden daha zordur. Çünkü malları ve özellikle hizmetleri tüm şartlar ve özellikler bakımından birbiriyle karşılaştırmak ve aradaki farklılıkları gidermek son derece zor bir uygulamadır.

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi 

Herhangi bir mükellefin mal veya hizmet satımında uygulayacağı emsallere uygun fiyatın, karşılaştırılabilir mal veya hizmet alımı ya da satımında bulunan ve aralarında ilişkili kişi ilişkisi bulunmayan gerçek veya tüzel kişilerin birbirleriyle yapmış oldukları işlemlerde uygulayacağı piyasa fiyatlarını karşılaştırma yaparak tespit etmesine karşılaştırılabilir fiyat yöntemi denir.