Kanalizasyon harcamalarına katılma payı

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyeler ve belediye iştirakleri tarafından yapılmış olan kanalizasyonlardan faydalanan kişi ve kurumlardan tahakkuk ettirilen ve alınan katkı paylarına kanalizasyon harcamalarına katılma payı denir.

Kanalizasyon harcaması ödeme yeri

Kanalizasyon harcamasına katılma payı ilgili belediyeler tarafından tahakkuk ettirilir ve tahsil edilir. Dolayısıyla kanalizasyon harcamasına katılma payı genel bütçe geliri olmadığı için bakanlıklara ve hazineye girmemektedir.

Kanalizasyon harcaması katılma payına itiraz, katılma payını tarh ettiren belediyelerin yetkili kurumlarına belirlenen sürelerde yapılır. Eğlence vergisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı nedir

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, belediyeler ve belediye iştirakleri tarafından yapılmış olan kanalizasyonlardan faydalanan kişi ve kurumlardan tahakkuk ettirilen ve alınan katkı paylarına kanalizasyon harcaması katılma payı denir.

Kanalizasyon harcamalarına katılma payı nasıl hesaplanır

Kanalizasyon harcaması katılma payı binalar ve arsalardan vergi değerinin yüzde 2’si oranında alınır.