Hesaplanan KDV nedir

Hesaplanan KDV nedir

Bir katma değer vergisi mükellefinin satmış olduğu mal ve hizmetler karşılığında malın veya hizmetin alıcısından tahsil edilen veya satılan mal veya hizmetin faturasında ayrıca ve/veya KDV dâhil şekilde gösterilen katma değer vergisi tutarına, hesaplanan katma değer vergisi denir. Hesaplanan katma değer vergisi tutarına ilave edilecek katma değer vergisi eklenmesiyle toplam katma değer vergisi tutarına ulaşılır. Hesaplanan KDV, 391-Hesaplanan KDV hesabına kayıt edilir.

Hesaplanan KDV nasıl hesaplanır

Hesaplanan katma değer vergisi, katma değer vergisine tabi matrah üzerinden hesaplanır. Toplam katma değer vergisi ise İndirimler toplamı ile kıyaslanır. Eğer Toplam KDV, İndirimler toplamından büyükse aradaki fark iade alınmadığı durumlarda Ödenecek KDV olur. Tersine İndirilecek KDV tutarı, Toplam KDV tutarından yüksek ise iade alınmadığı durumlarda aradaki fark devreden KDV olur.