Hakkımızda

Amaç

vergisozlugu.net, bilginin evrenselleşmesi noktasında bilgi kirliliğinin son derece yaygın olduğu günümüz dünyasında, insanlara doğru ve nitelikli bilgiyi iletmeyi amaç edinmiştir.

Siteden Alıntı Kuralları

Siteden yapılacak alıntılar en fazla metnin % 10’unu aşmayacak şekilde, canlı link vermek ve atıf kurallarına uymak suretiyle yapılabilir. Gerekli izinler alınmadan yapılan alıntılar ile herhangi bir bot yazılımı kullanılarak otomatik olarak yapılan (gerekli şartları taşımadan yapılan) alıntılar hakkında gerekli ceza ve hukuki takip yapılacaktır. Yayınlanan yazılar zaman mührü ile kayıt altına alınmış olup, ilgili kişilerden yazıların daha önce kendilerine ait olduğuna ve/veya kendilerinin yayınladığına dair bilgi ve belgeler talep edilecektir.

vergisozlugu.net sitesinde yayımlanan yazılar alanında uzman hukukçu veya meslek uzmanlarınca makale uygunluk kriterleri,  makale yazım kuralları, makalelerde hukuki dili kullanabilme ve özgünlük yönünden incelenir. Buna rağmen, öngörülemeyen ve basit bir gözlemle öngörülmesi mümkün olmayan durumlar için yayımlanan makale ve diğer bilgi belgelerle ilgili olarak [email protected] adresine geri bildirim yapabilirsiniz. Gerekli hukuki şekil ve şartlara uygun yapılmayan bildirimler için sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Hukuki Uyarı

Ülkemizdeki hukuk sistemi ve özellikle vergi mevzuatı dinamik bir yapıda olduğu ve sürekli bir değişim içinde bulunduğu için yayımlanan eser veya yazılar, yayımlandığı tarih itibariyle doğru kabul edilip, yayımlandığı tarihten sonraki durumlar için güncellenmemiş veya yayımlandığı tarihten önceki durumlar için bile gözden kaçırılmış noktalar olabilir. Bu nedenle, yayımlanan yazılarda yayım tarihini dikkate alıp, ona göre hareket etmek gerekli ve yerinde olacaktır. Bu manada vergisozlugu.net sitesinde üçüncü kişilere bilgilerin güncelliğiyle alakalı olarak bir taahhüt sunulmaz; ayrıca sunulan veya yayımlanan bilgilerle alakalı herhangi bir hukuki sorumluluk zaten kabul edilmez. Buna mukabil, güncel olmadığını düşündüğünüz yazılar ve çalışmalar için [email protected] adresine geri bildirim yapabilirsiniz.

Biyografiler

Sitede yayınlanan Biyografilerle ilgili olarak açıklama metinleri, gerekli düzenlemeler yapılarak yayınlanmıştır. Sitede biyografisi veya tanıtımı yayınlananlar, [email protected] adresine mail atarak, metinlerin kısmen veya tamamen değiştirilmesini ve/veya tamamen kaldırılmasını talep edebilirler. Ancak, Biyografilerinde kendileriyle alakalı yorum yapılanların bildirim ve talepleri, umumi hukuk kaidelerine tabiidir.

Akademisyenlik, Bürokratlık, Avukatlık ve Bakanlık gibi ek görevleri olanlar müstesna olmak üzere, sadece siyaset mesleğiyle uğraşanların biyografileri sitede yayınlanmamaktadır. Sitede yayınlanan biyografilerde ilgili kişilerin medyaya yansımış beyanları, tarih silsilesiyle yorumsuz yayınlanmaktadır. Biyografilere nadiren yorum yapılmaktadır.

Fikriyat

vergisozlugu.net hiçbir siyasi oluşum, camia, cemiyet, sivil toplum, baskı grubu vb. siyasi, etnik, sosyal ve kültürel gruplara yakın veya onlara uzak veyahut onların yanında ya da arkasında ve/veya önünde değildir.

Alıntılar

Alıntılarla ilgili sosyal bilimlerde araştırma teknikleri ve APA kuralları olmak üzere bütün kurallara uyulmaktadır. Ancak, kast unsurunu taşımayan eksiklikler nedeniyle [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz.

İmla Kuralları

Sitede yayımlanan yazılarda genellikle imla kurallarına riayet edilmektedir. Ancak, SEO mantığı gereği, yazı başlıklarında ve yazıların giriş bölümlerinde imla kurallarına uyulmamış olabilir.

vergisozlugu.net,