Gelir tablosu gelir hesapları

Bilanço esasına göre defter tutanlar için gelir 600-Yurtici Satışlar, 601-Yurtdisi Satışlar, 602-Diğer Gelirler, 640, 642, 647, 649 gibi çeşitli gelir tablosu hesaplara kayıt edilen ve dönem sonu gelir tablosu hesapları arasında aşağıdaki gibi aktarılan tutarlara verilen isimdir.

Gelir tahakkuk kaydı

Gelir nedir ve gelir tahakkuk kayıtları nasıl yapılır.

…………………/…………………………………………………………………….

100-Kasa

102-Bankalar

120-Alıcılar

                           600-Yurtiçi Satışlar

                           601-Yurtdışı Satışlar

                           602-Diger Gelirler

                          640-İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı

                          642-Faiz Gelirleri Hesabı

                          647-Reeskont Faiz Geliri

                         649-Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

…………………………………………../…………………………………………………

Gelir hesaplarının aktarılması

………………../……………………………………………………………………………

600-Yurtici Satışlar

601-Yurtdisi Satışlar

602-Diger Gelirler

640-İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı

642-Faiz Gelirleri Hesabı

647-Reeskont Faiz Geliri

649-Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

                                                  690-Dönem Karı ve Zararı

…………………………………………../…………………………………………….

Gelir nedir

Bir işletmenin belli bir tarihte ve/veya belli bir dönemde veya bir takvim yılı ya da hesap döneminde elde ettiği toplam hasılata/gelire gelir denir. Gelir ülkemizde bazı durumlarda kar anlamında kullanılıyor, ancak gelir safi tutar olmayıp gayrisafi tutarı ifade etmek için kullanılır. İşletme hesabi için gelir işletme defterinin sağ tarafına yazılan tutara gelir denir. Gelir ile gider tanımları birbirinden farklıdır.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz