Diğer kazanç ve iratlar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 2. Maddesinde yedi farklı gelir unsuru tadadi olarak sayilmistir. Söz konusu gelir unsurlarının yedincisi ise diğer kazanç ve iratlardır.

Diğer kazanç ve iratların vergilendirilmesi

Diğer kazanç ve iradlar, değer artış kazancı ile arızi kazançlar olarak iki kısma ayrılır. Değer artış kazançları ile arızi kazançlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. Maddesi ila 82. Maddesinde ayrıntılı olarak açıklanmıştır. 

Diğer kazanç ve iratlar

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 2. Maddesinde yedi farklı gelir unsuru sayılmıştır. Söz konusu gelir unsurlarının yedincisi ise diğer kazanç ve iradlardır. Gelirin unsurları ticari kazanç, zirai kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iradlardır.

Diğer kazanç ve iradlar istisna 

Diğer kazanç ve iratlar istisnası diye bir kavram bulunmamaktadır. Diğer kazanç ve iradlardan olan değer artış kazançlarının istisnası ve tutarı ayrı, arızi kazançların istisnası ve istisna tutarı ayrı belirlenmiştir.