Coberlik nedir

Bir kişinin kendi nam ve hesabına, borsalarda kayıtlı olan menkul kıymet niteliğinde belgeler ile bono ve tahvilleri kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına alıp satılması işlemine coberlik denir.

Coberlik vergilendirme

Coberlikden elde edilen kazançlar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 37. maddesine göre ticari kazanç sayılmıştır. Dolayısıyla coberlik işlemleri ticari kazanç olarak vergilendirilecektir. Dekapaj ile ilgili ayrıntılı bilgiye buradan ulaşılabilir.

Coberlik nedir

Bir kişinin kendi nam ve hesabına, borsalarda kayıtlı olan menkul kıymet niteliğinde belgeler ile bono ve tahvilleri kişisel sorumluluk altında kendi nam ve hesabına alıp satılması işlemine coberlik denir.