Çiftçilerin vergilendirmesi

Çitfçi nedir ve çiftçiler nasıl vergilendirilir. Tarımsal olarak ele alınırsa, toprağı eken ve biçen kişilere genel olarak çiftçi denir. Vergilendirme açısından bakılırsa zirai işletmeleri işleten gerçek kişilere çiftçi denilmektedir.

Kurumlar, zirai işletme işletse de bunlar çiftçi sayılmaz ve elde ettikleri gelirler genel anlamda zirai kazanç hükümlerine göre değil, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilir.

Çitfçi nedir

Çiftçi tanımı gerek tarımsal olaylarda gerekse vergilendirme açısından bazı farklılıklar gösterir. Zirai işletmeleri işleten gerçek kişilere (adi şirketlerde buna dahildir), yaptıkları iş ve işlemler ister vergiye tabi olsun isterse vergiye tabi olmasınlar çiftçi denilmektedir. Yukarıda anlatılan çiftçi tanımı, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu açısından geçerli bir tanımdır. Çiftçilerin ürettikleri ürüne mahsul denir.

Çiftçi kayıt sistemi

Çiftçi kayıt sistemine kayıt olabilmek için arazilerin bulunduğu ziraat odası ve tarım il veya ilçe müdürlüklerine başvurulmalıdır. Çiftçi kredisi alabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olunmalı ve diğer belirlenen özel bazı şartları yerine getirmek gerekir.