Bilinen adresler

213 sayılı Vergi Usul Kanununda bilinen adresler ayrıntılı olarak sayılmıştır.

Öncelikle hangi adrese tebligat yapılmalı

Aşağıdaki birinci fıkranın (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı bilinen adreslerden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son olarak bildirilmiş veya bu makamca tespit edilmiş olanı dikkate alınır ve tebliğ öncelikle bu adreste yapılır.

İşyeri adresinde tebliğ yapılacak olanların bu adresinde bulunamaması, işin bırakılması veya işin bırakılmış addolunması hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır. İşyeri adresi olmayanlara tebliğ, doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılır.

Bilinen adresler nelerdir

213 sayılı Vergi Usul Kanununda bilinen adresler aşağıdaki gibi sayılmıştır:

  • Mükellefler tarafından işe başlamada veya adres değişikliklerinde bildirilen işyeri adresleri,
  • Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunması kaydıyla yetkili memurlar tarafından bir tutanakla tespit edilen işyeri adresleri,
  • 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresleri.

CEVAP BIRAKIN

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz